papirkti

papirkti
papir̃kti, pàperka (papirka), -o tr. K; N 1. Alv, Rud, Rod, Mšg žr. nupirkti 1: Aš papirkaũ knygą nuo jojo ir noriu parduoti J. Čia buvo dvaras, nei vieno ūkinyko, paskui kap buvo parceliacija, tada papir̃ko žmonės Str. Krautuvėj gali papir̃kt, ką nori Dbč. Dviračius papir̃kom Aps. Kab kada atvažiuoja namuosa kupčiai ir pàperka [obuolius] Kls. Papir̃ks grybus iš tavę Mrc. Reikia nuvažiuot kermošiun ir papir̃kt šiaudų Trak. Pinigų da nesumokėjo, tik vekselius išdavė, bet vis tiek jau turi dalį papirkęs Gs. Papir̃ksma avižų geltuojuo [arkliui] Slnt. Visą turgų papirkaũ, sau mergytės negavau JD417. Atjo kareivis, a, a, a, šieno papir̃kti JD1536. Tada ėmė Abrahamas ... visus tarnus, namie gimusius ir visus papirktus BB1Moz17,6. ^ Kiaulė tai pàperka karvę, o karvė ne (kiaulės mėsa vertingesnė) Gs. Neverki, raiteli, – verksmu, keiksmu dalios nepapirksi V.Krėv.
paperkamaĩ adv.: Buvo visa ko paperkamaĩ (prieinamai, gausiai), o dabar šmiaukš – nėko nebliko Šts. | refl. tr.: Pasipir̃kti maisto reik – duonos nekepa Krš. Burno[je] tirpsta bulkelės, motriškelės, eikiat pasipir̃kti! Grd. Pasipir̃ktum už tuos pinigus gražų bernioką (juok.) Pl. Ženijos, viską jau paspir̃ko Str.refl. kiek reikia nusipirkti, pasipirkioti: Elena netrukus išsiruošė į miestą šio to pasipirkti LzP. Atvažiavau Kaunan pasipirktų, pažįstamų aplankytų, su jais paūžtų Vaižg. Paspir̃ko vaikeliai, Vilniun nuvažiavę Pst. Tėvas su pazvanais turi važiuoti, dar šio to pasipirkti Žem.
2. Als įstengti dažnai pirkti, pirkinėti: Tu papir̃ksi sviestą, žmogeliau! Grg. Neilgai tepapirksi, beveizint neliks perkamųjų Žem. Ką čia kasdien papir̃ksi pamidorus! Krtn. 3. kyšiu ar kitokiomis priemonėmis palenkti į savo pusę: Papirku kitą SD261. Sūdžią papir̃kti KI223. Jis pàpirktas, t. y. paprakuotas J. Bet ir tuo nepapirkdavo jis kaimo moterėlių palankumo, ir ne vieną kartą jos apskundė jį kunigui, kad esąs burtininkas ir bedievis A.Vien. Kai aš papirkáu, ką reikia, tai visados muno bekonai eina į pirmą rūšį Gr. Tu manęs niekaip nepapirksi GK1938,73. ^ Tėvą melu nepapirksi LTR(Zp). Broliu pavadinęs, vilko nepapirksi LTR(Vdk). Pietus davęs, giltinės nepapirksi LTR(Vdk). Gero šunies mėsa nepapirksi, ant dešros nepagausi KrvP(Mtl). | refl. tr., intr.: Tokia vieta, žinoma, ir vagims gera: pasipirkę tvarkdarius, be baimės pardavinėjo ir mainikavo vogtus arklius Žem. Pasipir̃kdavo kareivį, i praleisdavo [per sieną] Grd. Įnirtę barzdočiai papirkos Judošių M.Valanč. Kas neturės kuo pasipir̃kti, tą sugaus ir atiduos į ekrūtus Šts. Pasipir̃ko, ka nekratytų Žv.
◊ ãkį papir̃kti Brs, Šts palošti kortomis.
\ pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti; įpirkti; išpirkti; paišpirkti; nupirkti; panupirkti; papirkti; papapirkti; parpirkti; perpirkti; prapirkti; pripirkti; razpirkti; parazpirkti; supirkti; užpirkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • papirkti — papir̃kti vksm. Sãko, kad ji̇̀s teisėjus bañdė papir̃kti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • papapirkti — ×papapir̃kti, papàperka, o (dial.) žr. papirkti 1: Iš viso turgo papapir̃ko grūdus Dv. Kap privažiuoja vilenskių daug, tai ima ir papàperka Dv. | refl. tr.: Anys papaspir̃ko karves in kermošiaus Dv. pirkti; apipirkti; atpirkti; dapirkti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papirkimas — papirkìmas sm. (2) 1. → papirkti 1: Papirkimai – dar ne veseilia Rod. 2. KII327 pirkimas perpardavimui. 3. N kainos kėlimas norint būtinai nusipirkti. 4. SD261, Sut → papirkti 3: Papirkimas sūdo I. Ar neatsitinka, kad duodant lordo vardą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papirkinėti — 1. iter. dem. papirkti 1. | refl. tr.: Reikėtų parduoti senus lašinius, o už tuos pinigus pasipirkinėti šviežios mėsos – skaniau ir sveikiau J.Avyž. 2. iter. dem. papirkti 3: Spaudos laisvė kapitalistiniuose kraštuose yra ne kas kita kaip laisvė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdovanoti — intr. 1. pakartotinai dovanoti, atleisti: Tu dovanok perdovanok, jam valdžia nedovanos Lp. 2. SD293 papirkti dovanomis: Sūdžią papirkti, perpirkti, perdovanoti KI223. dovanoti; apdovanoti; atidovanoti; išdovanoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpirkti — K; R125, N 1. tr. nupirkti iš kito, sau pirkusio: Anas nupirko žemę, jam nepatiko, tai aš iš jo perpirkau Ml. Mas nu kito parpirkom tą žemę Krš. Perpirko namą Str. Perpirko vienas nuo vieno namą Dglš. Perpirku SD1143. 2. tr. lygstantis, derantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpirkti — užpir̃kti, ùžperka (užpirka), o tr. K; N 1. SD431, Sut, Vv perkant suderėti, sušnekėti, iš anksto įmokėti: Šito karvė jau ažpirktà Ktk. Ažupirku ką SD224. Ažpir̃ko arklį Dbk. Ir užpir̃ko tęnai linų ir sėmenų Ds. Raulys tą dieną buvo išvažiavęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apeiti — apeĩti; SD196 1. tr., intr. einant aplink apsukti: Daržą apeĩti K. Buvo didelis miestas, per tris dienas apeinamas rš. Apėję aplinkui, pamatėme beužlipančius Blv. Aplink rugius apejom Vkš. | Apeĩnamas pušynas (nedidelis) Rd. ^ Drūtas vyras –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipirkti — apipir̃kti, apìperka (apiper̃ka Vj), o tr. 1. visiems užtektinai visko nupirkti: Visus vaikus apipir̃ko Sdb. Tuojaus nusivežė [sužadėtinę] į Jurbarką, tuojaus apipir̃ko, laikroduką ant rankos užrišo Skr. Juk ans tavi apipir̃ks nū kojų lig galvos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmulvinti — 2 apmulvinti tr. 1. N papirkti, nutildyti, nuraminti: Apmulvinu pinigais B. 2. refl. B, [K] apsiprasti. 3. N nuvarginti, nukamuoti. mulvinti; apmulvinti; numulvinti; prasimul …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”